top of page
Prosjektutvikling

Prosjektutvikling  ”Vi vil skaper avkastning.”

Vi liker å samarbeide!

Vi har en samarbeidsmodell som vi mener er til stor suksess for oss og våre samarbeidspartnere.

I korte trekk går denne ut på at vi går sammen med en grunneier om utvikling av deres eiendom. Vi stiller med kompetanse, og gjennomføringskraft, mens grunneier stiller med eiendom og lokalkunnskap.

Vi har prosjekter der vi har fra 30% eierskap og helt opp til 100%.

Vi er en liten, men effektiv organisasjon.

Vårt mål er å oppnå maksimal avkastning for oss og våre samarbeidspartnere.

Vi kan gå inn i alle prosjektets faser og har t.o.m. vært inne som konsulenter i idéfasen av prosjekter, uten medeierskap i prosjektet.

Har du en spennende eiendom som du ønsker bistand til å utvikle, venneligst ta kontakt! 

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

I våre eiendomsselskap driver vi primært med utvikling av leiligheter og næringseiendom.

Vi besitter kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen; vurdering og kjøp av tomter, regulering, utvikling og prosjektledelse, salg og markedsføring.

NEO Invest er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling. Vi kan også tilby å være finansiell samarbeidspartner på utbyggingen, eller en helhetlig overtakelse av prosjekter. 

Kontakt oss

”Vi vil skaper avkastning.”

 

MNO Invest AS
Nils Einar Olsen

neo@beoas.no 


Mob: 90879802

Nyheter
bottom of page